Menu

Duyurular


Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri)(Seri No:100)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ(Gümrük İşlemleri) (Seri No:139)

SİRKÜLER NO: 8.1 / 320-268  = 15/04/2016                                   

Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca, 15 Nisan 2016 tarih ve 29685 sayılı  Resmi Gazete’de yayımlanan, “Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:100)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ  (Gümrük İşlemleri) (Seri No:139)” ekte sunulmaktadır.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                      Emin EMİNOĞLU
                                                                                                        Genel Sekreter
 
 
 
Ek 1: İlgi Tebliğ
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz