Menu

Duyurular


Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No.74)

SİRKÜLER NO: 8.1 / 0662-539 = 24/11/2009

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 23/11/2009 tarih ve  4998-523/2009 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 74) 21.11.2009 tarih ve 27413 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

            Tebliğin amacı; 27/10/1999 tarih ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 221 inci maddesinde yer alan fazla çalışma ücretlerinin tahsiline ilişkin usul ve esasların düzenlenmesidir.

           

            Tebliğ’in 3.maddesinde gümrük idarelerinde yapılan fazla çalışmaların genel esasları yer almakta olup, söz konusu madde özetle ;

            - “ Fazla çalışma yapmak üzere deniz ve hava sınır kapılarında bulunan gümrük idarelerinde ihracatta en fazla 3, bunun dışındaki işlemlerde en fazla 4, diğer gümrüklerde ihracatta en fazla 2, bunun dışındaki işlemlerde en fazla 3 personel görevlendirilir. Ayrıca görevlendirilmeleri halinde, idare amiri ve vezne memurları için 1’er saatlik fazla çalışma ücreti tahakkuk ettirilir.

            - Boş konteynerlerin yükleme ve boşaltma işlemlerinde en fazla 3 personel ve çalışılan saat ücreti esas alınmak suretiyle fazla çalışma ücreti tahakkuk ettirilir.

            - Dolu konteynerlerle ilgili fazla çalışma ücreti belirlenirken, yükleme ve boşaltma işlemlerinde ihracat için en fazla 3, ithalat için en fazla 5 personel ve çalışılan saat dikkate alınır.

            - Ro-Ro taşımacılığında araçlar için kamyon başına tahsil edilen ücret esas alınarak fazla çalışma ücreti tahakkuk ettirilir.

            - İhracat transit işlemleri hariç, transit işlemlerinin TIR Karnesi kapsamında yapılması halinde en fazla 3 personel ve çalışılan saat ücreti esas alınmak suretiyle,

            - Transit işlemlerinin transit beyannamesi kapsamında yapılması durumunda ve özet beyanla birlikte transit beyannamesinin taşıyıcı tarafından eşzamanlı olarak verilmesi halinde en fazla 3, diğer hallerde ise transit beyannamesi için en fazla 3 ve özet beyan için en fazla 2 personel ile çalışılan saat ücreti esas alınmak suretiyle, fazla çalışma ücreti tahakkuk ettirilir.

            - Gemi geliş ve gidişlerinde özet beyan, soru kağıdı gibi yapılan işlemler için tahakkuk ettirilecek fazla çalışma ücreti kişi başına 2 saati geçmez.

            - 1 saatten az süren işlemlerden 1 saatlik fazla çalışma ücreti tahsil edilir.

            - Deniz ve kara hudut kapılarından giriş-çıkış yapan kamyonlar için kamyon başına fazla çalışma ücreti alınır. Bu işlemlerde saat başına fazla çalışma ücreti tahsil edilmez.”        

            şeklindedir.

             Gümrük Genel Tebliği’ne (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 74) Odamızın web sayfasında (www.denizticaretodasi.org) mevzuat/tebliğler bölümünden ulaşılabilinir.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz