Menu

Duyurular


Gümrük Genel Tebliği‘nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No.91)

SİRKÜLER NO: 8.1 / 0462-326 = 25/07/2012


Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca, 25/07/2012 tarih ve 28364 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No. 90)‘nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No.91)” ekte sunulmaktadır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine sunarız.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin Eminoğlu

Genel Sekreter

 

 

 

Ek 1: Gümrük Genel Tebliği (Seri No.91)

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz