Menu

Duyurular


GEPA Marka Serbest Düşmeli Can Filikaları

SİRKÜLER NO: 23.1 / 707-498 = 25/09/2019


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın 24.09.2019 tarih ve 3386-648/2019 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 16.09.2019 tarih ve E.67229 sayılı yazısından bahisle;

 

Türk Bayraklı gemilerde bulunan GEPA marka Serbest Düşmeli Can Filikalarının serbest bırakma mekanizmalarının birbirinden bağımsız iki aktivasyon sistemine sahip olmaması nedeniyle söz konusu filikaların LSA Code 4. Bölüm 4.7.6 kuralına uygun hale getirilmesi gerektiğinin belirtilerek, yapılacak düzeltici faaliyetlerin yetkili klâs kuruluşları tarafından kontrol edilmesinin 23.07.2018 tarih ve E.56926 sayılı yazıları ile bildirilmiş olduğu;

Üretici GEPA Fiberglas San. ve Tic. A.Ş.nin 06.09.2019 tarih ve 50121 sayılı yazısı ile söz konusu Serbest Düşmeli Can Filikalarında modifikasyona gidildiğinin ve bu işlem için 07.08.2019 tarihinde Uygunluk Belgesi (Type Approval) alındığının belirtildiği;

Bu kapsamda Türk Bayraklı gemilerde bulunan GEPA marka Serbest Düşmeli Can Filikalarına yönelik olarak:

Söz konusu modifikasyonların Genel Müdürlükleri talimatı gereği ve gemilerin klas kuruluşunun gözetiminde LSA Code gereklerini karşılayacak şekilde yapılmış olması nedeniyle herhangi bir işlem yapılmasına gerek duyulmadığının;

Söz konusu ekipmanın bulunduğu Türk Bayraklı gemilerin yurtdışındaki Liman Devleti Denetimlerinde herhangi bir sorun yaşamamaları için ilgili ekipmanda yapılan tadilatın Bayrak Devleti onayı ile yapıldığını belirtir bir yazının geminin klâs kuruluşunca 1 (bir) ay içinde düzenlenmesinin ve bu durumun geminin ilk sörveyinde kontrol edilmesinin;

 

 

 

 

 

 

 

 

Yazılarının tarihi (09.2019) sonrasında söz konusu ekipmana yönelik yapılacak modifikasyonların ise GEPA marka Serbest Düşmeli Can Filikaları için yetkili servis sağlayıcılar tarafından ilgili Uygunluk Belgesi kapsamında yapılmasının;

uygun görüldüğü ifade edilerek, Türk Bayraklı gemilere yapılacak sörvey ve belgelendirme işlemlerinin bu Talimat kapsamında yapılması ve Odamızca bu hususun sektöre duyurulması hususu,” 

Belirtilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz