Menu

Duyurular


Gemilerin Teknik Yönetmeliği

SİRKÜLER NO: 18.1 / 577-414 = 20/09/2012


İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan, 19.09.2012 tarih ve 3610 sayılı yazısında;

 

“İlgi:07.09.212 Tarih ve 3484 Sayılı Yazımız.

 

İlgi yazımız ile;

 

17.11.2009 tarih ve 27409 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 17.01.2010 tarihinde yürürlüğe giren “Gemilerin Teknik Yönetmeliği”nde uygulama kaynaklı sorunların giderilmesi ve mevzuatın geliştirilmesi amacıyla Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nca başlatılan revizyon çalışmasına sunulmak üzere Odamız görüşüne esas teşkil edecek görüş ve değerlendirmelerinizin 18.09.2012 tarihine kadar Odamıza bildirilmesi istenmiştir.

 

Ancak, üyelerimizden veya şubelerimizden bugüne kadar yazılı bir cevap alınmamasına ve konunun önemine binaen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’ndan 28.09.2012 tarihine kadar görüş bildirilmesi için süre uzatımı alınmış olup, ilgili Bakanlığa bildirilmek üzere en geç 24.09.2012 tarihine kadar görüş ve değerlendirmelerinizin ivedilikle Odamıza bildirilmesi hususunda bilgi ve gereğini rica ederiz.”

 

denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin Eminoğlu

Genel Sekreter

 

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz