Menu

Duyurular


Gemiler İçin Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

SİRKÜLER NO: 11.5  / 860-646 = 19/11/2018

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 19.11.2018 tarih ve 4345-679/2018 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

Gemiler İçin Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından  17.11.2018 tarih ve 30598 (Asıl) Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Bahse konu Yönetmelik Değişikliği ile;       

-Aynı Yönetmeliğin 7.Maddesi'nin birinci fıkrası;

"(1) Karar komisyonu, Müsteşar  Bakan Yardımcısı  başkanlığında, Müsteşar Yardımcısı, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürü, Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürü, Deniz Ticareti Genel Müdürü, 1. Hukuk Müşaviri olmak üzere en az beş kişiden oluşur. Komisyon başkanı gerek gördüğünde komisyona ilave üye davet edebilir." şeklinde,

 

-Aynı Yönetmeliğin 8 inci Maddesinin birinci fıkrası;

" (1) Bu Yönetmelikte bulunan şartları sağladığı tespit edilen ve talebi uygun değerlendirilen YK ile Bakanlık arasında yetkilendirme protokolü YK'nin temsilcisi ve Müsteşar  Bakan Yardımcısı  tarafından karşılıklı imzalanır. Yetkilendirme protokolünün süresi en fazla on  iki yıldır." şeklinde,

 

-Aynı Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrası;

 (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte uluslararası sefer yapan; yük, yolcu, römorkör ve çeşitli hizmet gemileri ile on ikiden fazla yolcu taşıyan ticari yatlar bir yıl içerisinde 01.11.2018 tarihine kadar YK tarafından düzenlenen klâs sertifikasını almak zorundadır. Bununla birlikte, Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesinin (SOLAS) İdarelerin korunaklı alanlarda yapılacak seferlerde en yakın kıyıdan 20 milden fazla açılmamak koşulu ile muafiyetler tanıyabilmesine ilişkin kuralına uygun olarak, 18.1.2018 tarihinden önce yakın sefer olarak Denize Elverişlilik Belgesi düzenlenmiş Ege Denizi'ndeki adalara sefer yapan Türk Bayraklı yolcu gemilerinden YK tarafından düzenlenen klâs sertifikasına sahip olma şartı aranmaz. Bu yolcu gemileri arasında YK tarafından düzenlenmiş klâs sertifikasına sahip olmayanlardan İdare tarafından ilave gerekler istenir. Ege Denizi'ndeki adalara yapılacak seferlerde 18.01.2018 tarihi ve sonrasında yakın sefer olarak Denize Elverişlilik Belgesi düzenlenmiş veya düzenlenecek yolcu gemilerinden ise YK tarafından düzenlenen klâs sertifikasına sahip olma şartı aranır ve bu gemiler klâslı olarak çalışmaya devam eder. Ege Denizi'ndeki adalara sefer yapan yolcu gemilerinin belgelendirmeleri talep halinde İdare tarafından yapılır.

 

Bahse konu Yönetmelik İMEAK Deniz Ticaret Odası web sayfası (www.denizticaretodasi.org.tr ) "Mevzuat Duyuruları" bölümünde de yer aldığı,

 

Bildirilmektedir.

 

NOT: Yönetmelik’te çıkarılan ifadeler ÜSTÜ ÇİZİLİ,  ilave ifadeler KIRMIZI ile gösterilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz