Menu

Duyurular


Gemiadamları İstihdam Acenteleri & Denizcilik Şirketleri için Gemiadamlarının Kaybı ile ilgili Durumlardaki iyi Uygulamalar Kılavuzu

SİRKÜLER NO: 21.1 /  881-663 = 29/11/2018


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 28.11.2018 tarih ve 4474-700/2018 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS)’nın 27.11.2018 tarih ve LA(18)52 sayılı yazısına atfen;

 

Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS) tarafından gönderilen yazıda, Uluslararası Gemi Adamlarının Refahı ve Yardım Ağı (International Seafarers' Welfare and Assistance Network- ISWAN), ICS ve InterManager'in, "Gemiadamları İstihdam Acenteleri & Denizcilik Şirketleri için Gemiadamlarının Kaybı ile ilgili Durumlardaki İyi Uygulamalar Kılavuzu (Guidance on Dealing with the Situations Involving Missing Seafarers)" nun yeni versiyonunu yayımlandığı bildirilmektedir.

Kılavuz; gemiadamlarının kaybı durumlarında, gemideki ilişkilerin ve gemiadamının ailesi ile olan  ilişkilerin idaresini kapsadığı belirtilmektedir. İzlenilmesi gereken prosedürleri detaylı olarak ele alan kılavuzda, ailelerle ilgili iletişim için kullanılabilecek şablon ve yazı formlarının yanı sıra gemiadamının kaybı bildiriminin yapılabileceği yerlerin iletişim bilgilerine ulaşılabileceği ifade edilmektedir.

ISWAN tarafından yayımlanan bir önceki kılavuzun içeriğinin geliştirildiği ve yeni yayına;

https://www.seafarerswelfare.org/assets/documents/resources/Good-Practice-Guide-for-Shipping-Companies-Manning-Agents-working-with-situations-involving-missing-seafarers.pdf

linkinden ulaşılabileceği bildirilmektedir. Bir gemiadamının denizde kaybı durumunda, gemiadamının ailesi ve yakınlarının şirket ve istihdam büroları tarafından destek görmesinin hayati önem taşıdığına vurgu yapılmaktadır. Kılavuz'un bunun gibi zor durumlarla nasıl başa çıkılabileceğine yönelik pratik yöntemler sunduğu belirtilmektedir. ICS, Kayıp gemiadamının ailesi ve çalışma arkadaşlarının yüzleştiği zorluklar düşünüldüğünde, denizcilik firmalarına ve gemiadamı istihdam bürolarına rehberlik sağlamak adına söz konusu kılavuzun yayımlanmasını memnuniyetle karşıladığını,”

 

Belirtilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz