Menu

Duyurular


Gemi ve Deniz Araçlarının İnşa, Tadilat, Bakım, Onarım ve Söküm...

SİRKÜLER NO:18.1 / 522-414 = 04/08/2008

 

İlgi: İMEAK DTO’alınan 01/08/2008 tarih ve 3993-383/2008 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

Gemi ve Deniz Araçlarının İnşa, Tadilat, Bakım Onarım ve Söküm İşlemlerinde Gazdan Arındırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 01.08.2008 tarih ve 26954 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Değişiklik yönetmeliği ile, 21/12/2004 tarihli ve 25677 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemi ve Deniz Araçlarının İnşa, Tadilat, Bakım, Onarım ve Söküm İşlemlerinde Gazdan Arındırma Yönetmeliğinin, 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Gazdan Arındırma Uzmanı" tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

        

“Gazdan arındırma uzmanı: Üniversitelerin en az dört yıl öğretim veren mühendislik veya fen fakültelerinden mezun olan kimya mühendisi veya kimyagerler ile üniversitelerin denizcilik ile ilgili fakültelerinden mezun, petrol ve petrol türevleri tankerleri, kimyasal, LNG, LPG tankerlerinin birinde en az beş yıl süre ile birinci zabit olarak çalışmış olanlar ile beş yıl tersanelerde çalışmış gemi mühendisi veya makine mühendislerinden, Milli Eğitim Bakanlığı veya üniversiteler ya da İdarenin uygun gördüğü kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından verilen gazdan arındırma eğitimini başarı ile tamamladığını gösteren sertifika ile müracaatı sonucunda İdareden, Gazdan Arındırma Uzmanlığı Belgesi almış kişiyi,”

 

denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine sunarız.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz