Menu

Duyurular


Gemi Atıklarının Bildirimi ve Kontrolü (Gemi Atık Takip Sistemi) Genelgesi

SİRKÜLER NO: 20.3 / 0523-370 = 19/08/2011

 

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nce, 05/08/2011 tarih ve B.09.0.ÇYG.O.06.03-140.07-2429 sayı ile yayımlanan, “Gemi Atıklarının Bildirimi ve Kontrolü (Gemi Atık Takip Sistemi) (2011/2) sayılı Genelge” ekte sunulmaktadır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Ruhi Duman

Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

 

Ek: 1 Genelge

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz