Menu

Duyurular


Gemi adamlarının Kıyıya Çıkma izinlerinin ve Hareketlerinin Kolaylaştırılması Hk.

SİRKÜLER NO: 15.1/133-109= 25/02/2015
 

 
İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 24.02.2015 tarih ve 805-147/2015 sayılı yazısı.
 
Uluslararası  Deniz Ticaret Odası'ndan(ICS) alınan 09.02.2015 tarih ve PRESS(15)2 sayılı yazı ve ekine atfen;
 
 "ICS Üyelerinden, gemi adamlarının kıyıya çıkma izinleri ve hareketleri hususunda ICS’in görüşlerini içeren ICS Basın Bildirisini ulusal basınlarına ve uygun şekilde denizcilik idarelerine ve üye şirketlere ivedilikle iletmelerini istemektedir.
 
İlgi yazı Eki ICS Basın Bildirisi’nin Odamızda yapılan Türkçe çevirisi ilişikte sunulmuştur. (Ek-1)”
 
Denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
                                                                                                      Emin EMİNOĞLU
                                                                                                        Genel Sekreter
 
 
 
 
Ek: İlgi Yazı
 
 
Dağıtım: Tüm Üyelerimiz