Menu

Duyurular


Gemi Acenteliği Yetkili Personel Eğitim Duyurusu

SİRKÜLER NO: 6.13 / 286-240 = 04/04/2017


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 03/04/2017 tarih ve 1277-251/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

Gemi Acentesi Personeli Eğitimi, 17-21 Nisan 2017 tarihleri arasında Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği Binası'nda (Kılıç Ali Paşa Mah. İlyas Çelebi Sokak No:23 Cihangir-Beyoğlu/İSTANBUL) yapılacak olup, eğitim kontenjanı 65 kişi ile sınırlıdır. Katılımcı listesi, başvuru sırasına göre belirlenecek, gemi acente firmasında çalışmayanların başvuruları yer durumuna göre değerlendirilecektir.

1. Eğitime; en az lise mezunu, gemi acente firmasında çalışan ve gemi acente personeli kimlik kartı olmayan kişiler katılabilecektir.

2. Gemi Acenteleri Yönetmeliği'nin 18.maddesinin a) bendi gereğince, denizcilik eğitimi veren lise veya denizcilikle ilgili yüksek öğretim programından mezun olanlar eğitime katılmaksızın Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz İçsular ve Düzenleme Genel Müdürlüğü'ne başvurarak gemi acentesi personeli kimlik kartı alabilirler.

3. Eğitim; Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği Binası'nda Pazartesi-Cuma günleri Saat:10.00-17:00 arasında verilecek, sınav 22 Nisan  2017 Cumartesi günü  Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde (Ortaköy/İSTANBUL) Saat:10.00'da  yapılacaktır.

4. Sınav sonunda başarılı olanlar Sicil Müdürlükleri bulunan Liman Başkanlıkları’na (İstanbul, Bandırma, Çanakkale, İzmir, Mersin, İskenderun, Antalya, Zonguldak, Samsun, Trabzon) başvurarak "Gemi Acentesi Personeli Kimlik Kartı" talebinde bulunacaklardır.

5. Gemi Acenteleri Eğitim Yönergesi gereğince, eğitim seminerlerine devam mecburi olduğundan devamsızlığı bir günü aşan adaylar sınava giremeyecektir.

6. Odamızca, katılımcılarından herhangi bir eğitim ücreti alınmayacak, eğitim sırasında katılımcılara "Gemi Acenteliği Eğitim Kitabı" dağıtılacaktır.

7. Eğitime  katılmak  isteyen  eğitim  niteliklerine  haiz kişilerin,  başvurularını  Ek'te yer alan firma  antetli  dilekçe,  öğrenim  durumunu  gösteren  belge  fotokopisi,  (en az lise diploma fotokopisi) ve nüfus  cüzdan  fotokopisi  ile  birlikte en geç 14 Nisan 2017 Cuma günü mesai  bitimine  kadar 0-212-293-79-35 nolu faksa veya gib@denizticaretodasi.org.tr  veya ebru.aksan@denizticaretodasi.org.tr e-posta adreslerinden birine göndermeleri gerektiği,”

Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

Ek: Firma Antetli Kağıdına Yazılacak

       Dilekçe Örneği (1 sayfa )


Dağıtım: Tüm üyelerimiz