Menu

Duyurular


"GEKA 2015 Mali Destek Programında DOKTOB Dalyan Engelli Projesi İçin Engelli Tekne Yapımı" Hk.

SİRKÜLER NO:23.1/261-219= 28/04/2015
 

 
İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 27/04/2015 tarih ve 1762-324/2015 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
"Dalaman, Ortaca, Köyceğiz Turistik Otelciler ve Turizm İşletmecileri Birliği (DOKTOB)'un 26.04.2015 tarihli e-posta yazısına atfen;
GEKA 2015 Mali Destek Programında DOKTOB Dalyan Engelli Projesi için, 10-20 tekerlekli sandalyeli bedensel engelli taşıma kapasiteli, sessiz çalışan elektrik motorlu,12 metre engelli tekne yapımı teklif davetiye mektubuOdamıza gönderilmiş olup, bahse konu davet mektubu Odamız web sayfası ( www.denizticaretodasi.org.tr) "Genel Duyurular" bölümünde yayınlanmaktadır."
Denilmektedir.
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
Ek: İlgi Yazı
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz