Menu

Duyurular


Gazdan Arındırma Yönetmeliği Revizyonu

SİRKÜLER NO: 4.10 / 0428-348 = 13/07/2009

 

İlgi: İMEAK DTO’ dan alınan, 13.07.2009 tarih ve 3061-322/2009 sayılı sirküleri

 

İlgi sirküler ile;

 

“T.C. BAŞBAKANLIK DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI Gemi İnşa ve Tersaneler Genel Müdürlüğü’nün 02.07.2009 tarih ve 22359 sayılı yazısı ile;

 

1. 21 Aralık 2004 tarih ve 25677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Gemi ve Deniz Araçlarının İnşa, Tadilat, Bakım-Onarım ve Söküm İşlemlerinde Gazdan Arındırma Yönetmeliği”nin  revize edilerek 26 Haziran 2009 tarih ve 27270 sayılı Resmi Gazetede yayımlandığı, revize Yönetmelik ile kapsam, gazdan arındırma uzmanı tanımı ve yaptırım maddelerinde değişiklikler yapıldığı ve  konusu Yönetmeliğe Denizcilik Müsteşarlığı’nın web sitesinden ulaşılabileceği;

 

2. Bu bağlamda kurum/kuruluşlar içerisinden yönetmeliğin tanımladığı niteliklere haiz personelin gazdan arındırma uzmanı sertifikası alması için Denizcilik Müsteşarlığı’na başvuru yapması gerektiği ve kursiyer sayısının yeterli sayıya ulaşması halinde, Milli Eğitim Bakanlığı ile beraber yeni bir kurs açılacak olup, kursta başarılı olanların Denizcilik Müsteşarlığı’nca yetkilendirileceği;  bildirilmektedir.”

 

denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine sunarız.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

Dağıtım:     

Tüm üyelerimiz