Menu

Duyurular


Fiyatların Belirlenmesi-Tarifeler.

SİRKÜLER NO: 1.5 / 179-145 = 20/03/2015
 
 
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Gelirler Dairesi Başkanlığından alınan, 12/03/2015 tarih ve 44176653-940/14534 sayılı “Fiyatların Belirlenmesi-Tarifeler” konulu yazısında;
 
“Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın denetim ve gözetimi altında denizlerimiz, karasularımız ve limanlarımızın daha emniyetli ve verimli kullanılabilmesi amacıyla oluşturulan Gemi Trafik Yönetim Sisteminin içerisinde yer alan İzmit, İzmir ve Mersin Gemi Trafik Hizmetleri Sistemlerinin işletilmesi yetkisi Kuruluşumuz uhdesinde bulunmaktadır.
 
Bu bağlamda, İzmit, İzmir ve Mersin Gemi Trafik Hizmet alanları ile ileride işletmesi Kuruluşumuza verilecek Gemi Trafik Hizmet alanlarında uygulanmak üzere, GEMİ TRAFİK HİZMETLERİ ÜCRET TARİFESİ hazırlanmıştır.
 
Söz konusu tarife; öncelikle bu hizmetin verileceği İzmit, İzmir ve Mersin Gemi Trafik Hizmet alanlarında 15.05.2015 tarihi itibariyle uygulamaya konulması düşünülmekle birlikte, bu konuda herhangi bir aksaklığın yaşanmamasını teminen, hizmetin fiilen verilmeye başlandığı tarihten itibaren yürürlüğe konulması uygun görülmektedir.
 
Hazırlanan tarife, ücret skalası ile birlikte, Kuruluşumuz resmi Web sitesinden yayınlanacaktır.”
 
Denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
 
 
 
Ek 1: İlgi yazı ve ekleri
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz