Menu

Duyurular


Firma Alacak Sorunu (Faslı Finetti Firması)

SİRKÜLER NO: 23.1 / 645-449 = 26/08/2019


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın 23.08.2019 tarih ve 3031-557/2019 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 20.08.2019 tarih ve 34221550-724.01.03-8502 sayılı yazısına atfen;

 

“Ülkemizde faaliyet gösteren bir firmanın alacak sorunuyla bağlantılı olarak Rabat Ticaret Müşavirliği Kazablanka Ofisinden alınan bir yazıya atfen, Fas/Kazablanka'da faaliyet gösteren Finetti unvanlı şirketin zaman zaman ödemelerde temerrüte düştüğü, yakın dönemde ise basında finansal zorluk yaşadığı yönünde haberlerin çıktığının tespit edildiği ve söz konusu Faslı firma ile ticaret yapması muhtemel ihracatçılarımızın alacaklarını teminat/garanti altına almak bakımından ihtiyatlı davranmaları konusunda uyarılmasının yararlı olabileceğinin düşünüldüğü ifade edilerek duyuru yapılması hususu,” 

Belirtilmektedir.

 

 

 Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz