Menu

Duyurular


Finansal Tabloların Sunuluşuna İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı...

SİRKÜLER NO: 23.1 / 0132-0109 = 16/02/2009

 

Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunca, 12 Şubat 2009 tarih ve 27139 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “Finansal Tabloların Sunuluşuna İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 1) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 140)” ekte sunulmuştur.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Ek: 1 Tebliğ

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz

Bilgi İçin: İMEAK DTO