Menu

Duyurular


Eximbank Kredi Faiz Oranları hk.

SİRKÜLER NO: 23.1 / 726-507 =  28/11/2012

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 27/11/2012 tarih ve  4569-585 /2012 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“İstanbul İhracatçı Birlikleri’nin 19.11.2012 tarih EGT/12565 sayı 1017 no’lu sirkülerine atfen;

 

Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (Türk Eximbank)'den alınan 16.11.2012 tarihli yazıya atfen, İhracat sektörünün finansmana erişim imkanının Bankalarınca yeniden değerlendirildiği ve kaynak maliyetlerine paralel olarak aşağıda belirtilen düzenlemelerin yapıldığı,

 

Bu kapsamda;

- Bankalarınca kullandırılan bir yılı geri ödemesiz 5 yıl vadeli İhracata Yönelik İşletme Sermayesi Döviz Kredisi ile iki yılı geri ödemesiz 5 ve 7 yıl vadeli İhracata Yönelik Yatırım Döviz Kredisi Programlarında 0,25 puan,

 

- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)'nın "İhracat Reeskont Kredisi Uygulama Talimatı” ile Bankalarına tanınan limit dahilinde uygulanmakta olan Reeskont TL Kredisi Programı'nda ise vade ve sigorta seçeneğine göre 1,75 ila 2,15 puan

 

faiz indirimine gidildiği ve söz konusu yeni düzenlemelerin, 19.11.2012 tarihinden itibaren geçerli olacağı,

bildirilmekte olup, ilgi yazı ve değişen faiz oranları tablosu ekte sunulmaktadır.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                       Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Emin Eminoğlu

Genel Sekreter

 

 

Ek 1: İlgi yazı ve Eki

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz