Menu

Duyurular


ESPH (Güvenlik ve Kirlilik Risklerinin Değerlendirilmesi) Raporu

SİRKÜLER NO: 23.1  / 847-638 = 15/11/2018

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 14.11.2018 tarih ve 4302-669/2018 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS)’nın 29.10.2018 tarih ve CC(18)03 sayılı yazısına atfen;

 

ICS Üyelerinden, ESPH 24 Toplantısı sona erdikten sonra ICS’e sunulan Kpt. Sn. Soren IBSEN’in Ek’te bulunan Raporunu incelemeleri hususu,

 

Belirtilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı Eki ve Türkçe Çevirisi

Dağıtım: Tüm üyelerimiz