Menu

Duyurular


Emniyetli Bölme Uygulaması Hk.

SİRKÜLER NO: 13.7 / 695-504 = 29/12/2010


İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 28/12/2010 tarih ve  5572-615 / 2010 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“İlgi (a)  T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel  Müdürlüğü’nün 03.12.2010

             tarih ve 37222 sayılı yazısı.

      (b) T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 20.12.2010

            tarih ve 38994 sayılı yazısı.

 

İlgi (a) ile, 27.11.2010 tarihinde Türk bayraklı “26 AĞUSTOS” isimli ticari geminin, deniz haydutları tarafından saldırıya uğradığı, saldırı anında gemi personelinin “Emniyetli Bölme”de bulunduğu ve kaçırılmaktan kurtulduğu, ayrıca gemi personelinin, “Emniyetli Bölme”de bulunan VHF muhabere cihazıyla bölgedeki askeri gemi ile irtibatta kaldığı hususları belirtilmekte olup, gemide “Emniyetli Bölme” oluşturulmasının önemi ve uygulamaya devam edilmesini, oluşturulan bu bölmelerdeki askeri gemilerle irtibat kurulması maksadıyla muhabere imkanlarının tesis edilmesi gerektiği belirtilmektedir.

 

Bununla beraber, İlgi (b) ile, Aden Körfezi ve Somali açıklarında meydana gelen deniz haydutluğu faaliyetlerine karşı “Emniyetli Bölme” uygulaması yapılmasının öneminden bahisle, tehlikeli bölgede seyre başlamadan Birleşik Görev Kuvveti (CTF) Komutanlığı tarafından aşağıdaki hususların tavsiye edildiği bildirilmektedir.

 

1.     Acil durumlarda kullanılmak üzere Emniyetli Bölmede bulunan tüm cihaz / malzemelerin kontrollerinin yapılmış olması,

2.     Emniyetli Bölmede bulunan muhabere cihazlarının asgari 3 gün süre ile faal olarak idame edilecek şekilde tedbir alınması,

3.     Ayrıca,

  1. Acil durumlarda irtibat kurulacak telefon numaraları listesinin, (Dz.K.K.lığı Harekat Merkezi ve görevdeki firkateynin INMARSAT numarası dahil)
  2. En az 3 gün yetecek miktarda su ve yiyecek maddesinin,
  3. Yaralanmalara karşı kullanılmak üzere yeterli miktarda ilkyardım malzemesinin Emniyetli Bölmede bulundurulması,

 

4. Emniyetli Bölmelere girişe yönelik olarak, deniz haydutlarının saldırı kabiliyetlerini geliştirdikleri ve çelik   

   kesme aletleri dahil çeşitli cihaz / yöntemleri kullanabilecekleri bildirilmiştir.

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Kenan Türkantos

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

 

 

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz