Menu

Duyurular


Elektronik Evrak Kabulü

SİRKÜLER NO:23.1/496-394 = 25/07/2008

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan 23/07/2008 tarih ve 3824-367/2008 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 17.07.2008 tarih ve 30630 sayılı yazısı.

 

         Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ilgi yazı ile, Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 27.06.2008 tarih ve 14070 sayılı yazılarına atfen,

 

- Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün görev alanına giren konularda, iş süreçlerini elektronik ortama taşıyarak etkinlik,verimlilik ve maliyet tasarrufu elde edilmesini sağlamak, kurum içi ve dışı birimlerle bilişim teknolojileri üzerinden iletişim ve resmi işlem tesisi için bilişim projelerinin  geliştirildiği  ve uygulamaya konulmakta olduğu;

 

         - Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü ile ilgili olarak geçerli elektronik sertifika sahibi kişilerin  Genel Müdürlüklerine ve   Bölge Müdürlüklerine iletecekleri yazılı müracaatlarını http://www.kugm.gov.tr ve http//www.karaulastirmasi.gov.tr internet sitelerindeki on-line başvuru seçeneği ile fiziksel evrakın gönderilmesine ihtiyaç kalmaksızın elektronik olarak yapılabileceği ve  elektronik olarak yapılmış olan  müracaatın yine aynı internet sitelerinden hangi aşamada olduğunun  da gerçek zamanlı olarak takip edilebileceği,

 

bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Ruhi Duman

Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz