Menu

Duyurular


Elektronik Belgeler Üzerinden Yürütülen İşlemler

SİRKÜLER NO: 23.1 / 279-213 = 17/04/2020 


İlgi: T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 15.04.2020 tarih ve 73421605-100 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Bilindiği üzere gümrüklerde dijitalleşme çalışmaları kapsamında, Tek Pencere, Liman Tek Pencere, Konteyner ve Liman Takip Sistemi, Serbest Bölgeler Sistemi vb. sistemler geliştirilmiş olup; bu sayede işlemlerin elektronik ortamda yürütülmesi ve kırtasiyeciliğin azaltılması hedeflenmiştir.

 

Diğer taraftan; Koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirlerde gümrüklerde insan ve eşyaya temasın aza indirilmesi önem arz etmektedir.

 

Bu itibarla, elektronik ortamda bulunan belgelerin kağıt ortamında aranmaması ve işlemlerin sadece elektronik ortamda tekemmül ettirilmesi hususları,”

 

Bildirilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz