Menu

Duyurular


ECDIS Tanıtma Rehberi Hk.

SİRKÜLER NO: 18.3 / 649-457 =  22/10/2012

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 22/10/2012 tarih ve  4072-526 /2012 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Uluslararası Deniz Ticaret Odası’ndan (ICS) alınan 18.10.2012 tarih ve RN(12)19,MT(12)24 sayılı yazı ve Ek’ine atfen;

    

ICS, üyelerinden gemide Elektronik Harita Gösterim Sistemi (ECDIS -Electronic Chart Display and Information System) tanıtımı için önerilen endüstri rehberi üzerinde 31 Ekim 2012 tarihine kadar yorum yapmalarını talep etmektedir.

 

ICS üyeleri, gemide ECDIS tanıtımı süresince yardım sağlaması amaçlanan ilişikteki Ek’te bulunan taslak denizcilik endüstrisi rehberini dikkate almaya davet edilmektedirler. Tanıtım rehberinin esasen Nautical Institute’un (Denizcilik Enstitüsü) ECDIS üzerine olan bir yayınından doğrudan alınmış bir denetim listesi olduğu belirtilmiştir. ECDIS tanıtımına destek olması amacıyla denetim listesinin ICS, ISF, Intertanko, BIMCO, OCIMF ve IMPA da dâhil olmak üzere denizcilik endüstrisi kuruluşları tarafından yayınlanması ve geliştirilmesi Nautical Institute tarafından önerilmiştir.

 

Denetim listesinin içeriğinin uygun olup olmadığının ve listenin ECDIS tanıtımını üstlenen firmalara yardımcı olup olmayacağının tespit edilmesi için özellikle ECDIS kullanımı konusunda tecrübe sahibi olan firmalardan geri bildirim alınmasının faydalı olacağı belirtilmiştir.

 

İlgi yazıda, tüm görüşlerin ICS Denizcilik Operasyonları Kıdemli Danışmanı James Langley’e (james.langley@ics-shipping.org) 31 Ekim 2012 tarihine kadar bildirilmesi istenmektedir.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin Eminoğlu

Genel Sekreter

 

 

Ek 1: İlgi yazı ve Eki

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz