Menu

Duyurular


Dış Ticaret Strateji ve Yönetimi Eğitimi Hk.

SİRKÜLER NO: 6,13 /719-613= 13.11.2015
 
 
İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 12/11/2015 tarih ve 4437-791/2015 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
   "Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi 'nin 11.11.2015 tarihli bila sayılı e-posta yazısınaatfen;
12-13 Aralık 2015 tarihlerinde Dedeman İstanbul Oteli'nde, Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi tarafından ''Dış Ticaret Stratejisi ve Yönetimi Eğitimi'' verileceği ilgi yazı ile bildirilmiştir.
 
Dış Ticaret stratejilerinin belirlenmesinde izlenecek sürecin sağlıklı olmasının tüm taraflarla olan ilişkilerin yönetimi, kullanılan ödeme yöntemlerinin doğruluğu, yerel ve ulusal kural, uygulama ve yayınlara hakim olmak ve tüm süreçleri bilmeye dayalı olduğu ve Dış Ticaret ile ilgili herkesin, gerek iş sahiplerinin, gerek uygulamacıların gerekse de bu konunun ayrılmaz bir parçası olan banka çalışanlarının söz konusu eğitime ihtiyaç duyduklarının gözlemlendiği belirtilmektedir.
 
Seminere katılmayı arzu eden kişilerin EK-2' de yer alan kayıt formunu doldurarak en geç  7 Aralık 2015 Pazartesi gününe kadar ICC Türkiye Milli Komitesi'ne faks (0.312.219.42.58) veya e-posta   (icc-tr@tobb.org.tr) ile göndermeleri istenmektedir."
 
Denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
                                                                                                        Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
Ek 1: İlgi yazı
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz