Menu

Duyurular


Derneğimizin 23. Olağan Genel Kurulu_31/05/2012

SİRKÜLER NO: 6.2 / 298-206 = 09/05/2012

                                    

Yönetim Kurulumuzun 09/04/2012 tarih ve 275/035 sayılı toplantısında alınan kararı ile Derneğimizin 23. Olağan Genel Kurul toplantısı 31 Mayıs 2012 Perşembe günü Derneğimizin Kılıç Ali Paşa Mah. İlyas Çelebi Sokak No.23 Cihangir-Beyoğlu’ndaki binasında saat 19:00’da yapılacak olup toplantı gündemi aşağıda sunulmaktadır.

 

Derneğimizin Genel Kurul Toplantısına değerli üyelerimizin teşriflerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

VAPUR DONATANLARI VE ACENTELERİ DERNEĞİ

31/05/2012 PERŞEMBE GÜNÜ AKŞAMI DERNEK BİNASINDA YAPILACAK OLAN

23. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1- Toplantının Açılması,

2 – Saygı Duruşu,

3 – Başkanlık Divanı Seçimi,

4 – Toplantı zaptının imzalanması için Başkanlık Divanına yetki verilmesi,

5 – 2010 – 2011 yılları ve 2012 yılı 4 aylık döneme ait faaliyet raporu, mali rapor ve Denetim Kurulu Raporlarının okunması ve bunlar üzerinde ayrı ayrı müzakere açılması,

6 – Yönetim ve Denetim Kurullarının aklanması,

7 – 2012 yılı (8 aylık) ve 2013 yılı ve 2014 yılı 4 aylık muhammen bütçelerinin Müzakeresi ve onaylanması,

8 – Tüzük Tadili – Dernek Organlarına, Dernek Tüzüğünün 26 ncı maddesinden sonra gelmek üzere “İstişare Kurulu” ve İstişare Kurulu’ nun Görev ve Yetkileri’ konusunu içeren Tüzük Değişikliği,

9 - 2012 – 2013 yılları ile 2014 yılı Nisan Ayı sonuna (Genel Kurul’a) kadar ki devre için görev alacak, Yönetim Kurulu, İstişare Kurulu, Denetim ve Onur Kurulları' nın asil ve yedek üyelerinin seçimi,

10 - Gayrimenkul alımı, satımı, mevcut binanın tadili ve onarımı için Yönetim Kuruluna Yetki verilmesi,

11 – Dilekler,

12 – Kapanış.