Menu

Duyurular


Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti Ve Bildirimi Hakkında Yönerge

SİRKÜLER NO: 23.1 / 58-44 = 22/01/2021


İlgi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 15.01.2021 tarihli ve 2733 sayılı yazısı.

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 15.01.2021 tarihli ve 2733 sayılı bakanlık makamı oluru ile yayımlanan ‘’Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti Ve Bildirimi Hakkında Yönerge‘’  yazısı ekte sunulmaktadır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

  

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

  

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz