Menu

Duyurular


Denizcilik Yakıtlarına İlişkin Teknik Düzenleme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına...

SİRKÜLER NO: 20.1 / 0578-472 = 13/10/2009

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 13/10/2009 tarih ve  4358-457/2009 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından hazırlanan “Denizcilik Yakıtlarına İlişkin Teknik Düzenleme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (İhrakiye Seri No: 3)”nin, 11.10.2009 tarihli ve 27373 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandığı İlgi yazı ile bildirilmektedir.  

 

1. 1/11/2009 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 7/8/2009 tarihli ve 27312 sayılı Resmî Gazete’de 

    yayımlanan Denizcilik Yakıtlarına İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği  (İhrakiye Seri No: 2)

    nin, 2 nci maddesinin (1) inci fıkrasının ikinci cümlesinin aşağıdaki şekilde değiştirildiği,  

 

Ancak;

a) I. Grup deniz motorin olarak piyasaya arz edilecek akaryakıtların en çok kükürt oranı

%0,1’i,

 

b) II. Grup deniz motorin olarak piyasaya arz edilecek akaryakıtların en çok kükürt oranı

%1,5’i  aşamaz.”şeklinde ifade edildiği,

 

 2. Bu Tebliğin, 31.12.2011 tarihinde yürürlüğe gireceği,

 

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Ek: 1 Tebliğ

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz