Menu

Duyurular


Denizcilik Müsteşarlığı Tarafından Gerçekleştirilecek Piyasa Gözetimi ve Denetimi...

SİRKÜLER NO:11.7 / 521-413 = 04/08/2008

 

İlgi: İMEAK DTO’alınan 01/08/2008 tarih ve 3991-382/2008 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

 Denizcilik Müsteşarlığı Tarafından Gerçekleştirilecek Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 01.08.2008 tarih ve 26954 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Değişiklik Yönetmeliği ile,

 

-16/2/2005 tarihli ve 25729 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Denizcilik Müsteşarlığı Tarafından Gerçekleştirilecek Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

        

"b) Denetim görevlisi: Denizcilik Müsteşarlığı merkez teşkilatınca piyasa gözetim ve denetimi için görevlendirilen Gemi Survey Kurulu uzmanlarını, denizcilikle ilgili fakülte ve yüksekokullardan mezun olan ve Denizcilik Müsteşarlığı merkez teşkilatınca piyasa gözetim ve denetimi için görevlendirilen Denizcilik Uzmanı ve Denizcilik Uzman Yardımcılarını,"

        

-Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Komisyon yılda bir defa toplanır."

 

denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine sunarız.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz