Menu

Duyurular


Deniz Ulaştırması İçin İşbirliği ve Rehberlik Eğitimi Hk.

SİRKÜLER NO: 12.1/231/192  = 10/04/2015
 

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 08/04/2015 tarih ve 1549-280 sayılı yazısı.
İlgi yazı ile;
"Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın 20 Mart 2015 tarih ve 32364 sayılı yazısına atfen;
- Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ilgi (a) yazısına istinaden ilgi (b) ve ilgi (c) sirkülerimiz ile üyelerimize duyurulan ve 7 Nisan 2015 tarihinde odamızda; sektör temsilcileri, UDHB  ve Liman Başkanlıkları personelinin katılımı ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ilgili personel tarafından sunulan program çerçevesinde gerçekleşen "Deniz Ulaştırması İçin İşbirliği ve Rehberlik Eğitimi" sunumu, odamız web sayfası, Üyelere Yönelik Eğitimler bölümünde yayımlanmıştır. "
Denilmektedir.
Sayın Üyelerimizin bilgilerine sunarız.
 
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
                                                                                                      Emin EMİNOĞLU
                                                                                                        Genel Sekreter
 
 
Ek : İlgi Yazı
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz