Menu

Duyurular


Deniz Trafiği

SİRKÜLER NO: 13.4 / 0639-522 = 12/11/2009


İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 11/11/2009 tarih ve  4848-505/2009 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı İstanbul Bölge Müdürlüğü İstanbul Liman Başkanlığı’nın 30.10.2009 tarih ve 4199 sayılı yazısına atfen;

 

İçinde bulunulan mevsim koşulları itibarıyla oluşabilecek yağış-sis gibi kısıtlı görüş ve ağır hava/deniz şartlarında seyir, can, mal ve çevre emniyetinin sağlanması bakımından;

 

1-Seferdeki gemilerin Radar ve VHF cihazlarının çalışır durumda olmasının sağlanması, Radar veya VHF cihazları çalışmayan gemilerin sefere konulmaması,

 

2-Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü’nün ilgili sektör kanallarının muhakkak dinlenmesinin sağlanması,

 

3-Seyir emniyetinin olmaması nedeni ile seferini iptal eden gemi kaptanlarına baskı uygulanmaması,

 

4-Sefer alacak gemi kaptanlarının tavsiye istek ve görüşlerine itibar edilmesi,

 

5-Yerel deniz trafiğinde faaliyet gösteren deniz araçlarının Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü ve Uluslararası Denizde Çatışmayı Önleme Kurallarına (COLREG) uygun hareket etmeleri,

 

6-Meteorolojik şartlar nedeniyle veya şüpheye düştüklerinde ilgili Gemi Trafik Hizmetleri Merkezinden deniz trafiğinin durumu hakkında bilgi almaları,

 

7-Seyir can ve mal emniyetinin tehlikeye düşürecek her türlü hareketten kaçınmaları ile üzerlerine düşecek görevleri yerine getirirken tedbirli bir kaptan gibi hareket etmeleri,

 

8-Planlı seferlerinin rotasının takip edilmesinin sağlanması,

 

9-Kalkış-varış iskeleleri ile irtibatlı olarak seyir yapmaları, iskelelerdeki ve rotalarındaki görüş uzaklığının emniyetli olmadığı durumlarda seyir, can, mal ve çevre emniyetini tehlikeye düşürmemek bakımında sefer yapmamaları,

 

hususlarında, özellikle yerel trafiğin yoğun olduğu bölgelerde, Trafik Ayrım Düzeni içinde sefer yapan yolcu gemileri olmak üzere tüm deniz araçları kaptan, donatan ve işletmecilerin bilgilendirilmesi hususu istenmektedir.

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter
 

Ek: 1 yazı 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz