Menu

Duyurular


Deniz Ticareti İstatistiklerini Derleme ve Düzenleme Yönetmeliği

SİRKÜLER NO: 11.5 / 0555-405 = 12/09/2012


İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 12.09.2012 tarih ve 3528-465/2012 sayılı yazısında,

 

“İlgi: Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün 03.09.2012 Tarih ve 14030 Sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

1 – 655 Sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname gereği; Dünyadaki deniz ve içsu taşımacılığı ile ticaret filosu hakkında istatistikleri takip etmek, gelişme eğilimlerini izleyerek raporlamak, bu çerçevede Türk deniz ticaret filosu için strateji ve kısa, orta ve uzun vadeli plan hazırlayarak uygulamak, ülkenin deniz ve içsulardaki limanlar, iskeleler ve benzeri kıyı yapıları ile Türk boğazlarındaki deniz trafiğinin istatistiklerini tutmak, değerlendirmek ve yayımlamanın Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün görev alanına girdiği,

 

2 – Söz konusu görevlerin ifa edileceğinden, istatistiklerin üretilmesiyle ilgili kamu, tüzel tüm ilgililerin istatistikleri düzenli ve doğru şekilde Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’ne gönderilmesini sağlamak amacıyla “Deniz Ticareti İstatistiklerini Derleme ve Düzenleme Yönetmeliği” adı altında bir Yönetmelik çıkarılmasına karar verildiği,

 

belirtilerek, görüşlerimiz istenmektedir.

 

Bu kapsamda, (Ek-1) de gönderilen Yönetmelik Taslağı hakkındaki görüşlerinizin (Ek-2) de yer alan “İstatistik Yönetmeliği Hakkında Görüş Bildirilmesinde Kullanılacak Form”un doldurularak 21.09.2012 gününe kadar aşağıda ismi geçen Odamız personeli e-posta adresine bildirilmesi gerekmektedir.

 

Taslak Form Gönderim İletişim:

Mustafa Gürbüz BEYDİZ

Deniz Filosu Sorumlusu

Tel: 0212 2520130 / Dahili 244

E-Posta: gurbuz.beydiz@denizticaretodasi.org

 

denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin Eminoğlu

Genel Sekreter

 

 

 

EK:

(1) Deniz Ticareti İstatistiklerini Derleme ve Düzenleme Yönetmeliği Taslağı (5 Sayfa)

(2) İstatistik Yönetmeliği Hakkında Görüş Bildirilmesinde Kullanılacak Form (13 Sayfa)

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz