Menu

Duyurular


Deniz Ticareti Gözetim Hizmetleri Başvuruları

SİRKÜLER NO: 22.5 / 509-397 = 03/07/2017

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 28/06/2017 tarih ve 2518-438/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

UDHB Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü'nün web sayfasında yer alan duyuruda ;

 

16.12.2016 tarih ve 29920 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Deniz Ticareti Gözetim Hizmetleri Yönetmeliği ile 30.05.2017 tarih ve 45150 sayılı Bakan Oluru Deniz Ticareti Gözetim Hizmetleri Yönetmeliği Uygulama Yönergesi gereğince Deniz Gözetim İşletme Yetki Belgesi alacak şirketler ile Deniz Gözetim Yetki belgesi alacak şahısların Ek-1 ve Ek-2'de yer alan başvuru formlarını doldurarak başvuru formu ekinde yer alan belgelerle birlikte Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü'ne (UDHB Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü  Hakkı Turayliç Caddesi No:5 Emek/ANKARA) göndermesi gerektiği,

 

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz