Menu

Duyurular


Deniz Ölçüm Çalışması

SİRKÜLER NO: 13.7 / 287-241 = 05/04/2017 


Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığı’ndan alınan 05.04.2017 tarihli ve 58799809-145.01.06-E.4337 sayılı yazısında;


“Burgazada - Demokrasi ve Özgürlük Adası 3X240 Denizaltı Enerji Kablosu Döşenmesi İşi" kapsamında, Anadolu Elektrik San. ve Tic. A.Ş. nin ihtiyacı olan Deniz ölçüm çalışmalarının yapılması ve haritaların üretilmesi için aşağıda koordinatları belirtilen proje sahasında 05.04.2017-05.05.2017 tarihleri arasında Denar Deniz Araştırmaları A.Ş tarafından, KAMİLOĞLU isimli batık çıkarma gemisi ve AYKUT KAPTAN isimli dalgıç gemisi kullanılarak, akustik yöntemle deniz ölçüm çalışması yapılacaktır.

Bu itibarla; yapılacak olan çalışma süresince bölgede seyir yapacak tüm araçlarının çalışma yapan gemiye neta vaziyette geçiş yapmaları, yapılan uyan uymaları, can, mal ve çevre güvenliği bakımından gerekli duyuruların yapılması kaptanlarının uyarılması hususu,”

 

Bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz