Menu

Duyurular


Deniz Haydutluğu Faaliyetleri HK.

SİRKÜLER NO: 13.7 / 0173-132 =  21/03/2012

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 20/03/2012 tarih ve  1044-143 /2012 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 16.03.2012 tarih ve B.02.1.DNM-3844 sayılı yazısına atfen;

 

Panama Bayraklı ‘‘M/V ROYAL GRACE’’ (IMO: 8410407) isimli geminin 02 Mart 2012 tarihinde 13º 03' K - 057º 06' D mevkiinde (Sokotra Adası 180 mil doğusu) deniz haydutları tarafından kaçırıldığının Birleşik Görev Kuvveti 508 (CTF – 508) tarafından bildirildiği kaydedilmekte olup, bahse konu geminin bölgeden geçiş yapan ticaret gemilerine yönelik yeni saldırı ve kaçırma girişimleri maksadıyla ana gemi olarak kullanılabileceği belirtilmektedir.

 

Bu itibarla, ticaret gemileri tarafından tüm koruyucu tedbirlerin (BMP-4) sadece Aden Körfezi ve Kızıldeniz’de sınırlı tutulmamasının ve tehdide karşı yüksek hazırlık durumunun muhafaza edilmesinin gerektiği belirtilmekte olup, bölgeden geçişlerde gözcülük / ikaz sistemine azami özen gösterilmesi ve ‘‘M/V ROYAL GRACE’’ isimli ticari gemisinin tespit edilmesi durumunda gerektiğinde gemiden uzaklaşacak şekilde rota değişikliği yapılarak müteyakkız bulunulması ve durumun bölgede görev yapan ‘‘TCG GİRESUN’’ (F-491)’a bildirilmesi gerektiği belirtilmektedir. Bu çerçevede bölgeden geçecek ticaret gemilerimizin;   

 

a. Tehlikeli bölgeden geçişlerini yeterli süre önceden yürürlükteki usuller çerçevesinde milli ve    

    uluslararası makamlara bildirilmeleri,

 

b. Bölgedeki Türk fırkateyni ile sürekli irtibatta bulunmaları, ‘‘TCG GİRESUN’’  (F-491) Inmarsat   

    Tel no: 00870773106413,

 

c. Tavsiye Edilen Transit Koridoru (IRTC) geçişlerini askeri konvoylar ile icra etmeleri,

 

d. Koruyucu Tedbirlerin (BMP-4), öncelikle emniyetli bölme  (CITADEL) olmak üzere titizlikle uygulamaları, Somali Havzası ve Kızıldeniz’de de idame etmeleri önemle tavsiye edildiği bildirilmektedir.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz