Menu

Duyurular


Damga Vergisi Sirküleri/19

SİRKÜLER NO: 10.3 / 0198-151 = 02/04/2010

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 02/04/2010 tarih ve  1542-168/2010 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 30.03.2010 tarihinde, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun konusuna giren kağıtların vergilendirilmesinde nüsha ve suret ayırımında yaşanan tereddütlerin giderilmesine ilişkin olarak yayınlanan Damga Vergisi Sirküleri/19 Ek’tedir.

 

Damga Vergisi Sirküleri / 19’da; Mükelleflerce düzenlenen,

 

- Kağıt nüshalarının birden fazla olması durumunda her bir nüsha ayrı ayrı aynı miktar veya   

  nispette,

 

- Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı şartları haiz kağıtların resmi dairelere ibraz edilecek suretleri

  maktu,

 

damga vergisine tabi bulunduğu hususu belirtilmektedir.

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 EK: Damga Vergisi Sirküleri /19 (2  Sayfa)

 

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz