Menu

Duyurular


Damga Vergisi Hk.

SİRKÜLER NO: 10.3 / 0445-315 =  12/07/2012

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 11/07/2012 tarih ve  2724-354 /2012 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün 09.07.2012 tarih ve 16318 sayılı yazısına atfen;

    

   Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nden alınan ilgi yazıda,

 

- Teşekküllerinin CIF/CFR ihracatları kapsamında, Genel Müdürlüklerince deniz taşımacılığı konusunda ihtisaslaşmış firmalardan deniz navlunu teklifi toplanarak, en uygun navlunu veren firmadan deniz yoluyla konteyner taşıması hizmeti alındığı ve bu hizmet alımına dair yasal zorunluluk olan damga vergisi ve karar pulunu işi üstlenen firmadan tahsil edilmekte olduğu,

 

-Uygulamada, firmaların Genel Müdürlüklerine intikal ettirdikleri ve bazı firmalarca kabul edilmek istenmeyen  damga vergisi ile ilgili olarak yapılan incelemeler sonucu firmaların dile getirdiği mağduriyetin önlenebilmesi için Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü nezdinde girişimde bulunulduğu,

 

- Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden, damga vergisi uygulamasına dair 20.06.2012 tarih ve 4430 sayılı cevabi yazı ile;

 

-2008/6 sayılı Tebliğin 6/f maddesi kapsamında taşıma yapan firmaların Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğüne müracaat ederek, Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgesi alması halinde taşıma sözleşmelerden doğan Damga Vergisinden İstisna uygulanacağının bildirildiği,

 

belirtilmektedir.

 

- İlgi yazı Ek’i  Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nün yazısı ile İhracat 2008/6 sayılı Tebliğ, ekte sunulmaktadır.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin Eminoğlu

Genel Sekreter

 

 

 

Ek 1: İlgi yazı ve Tebliğ

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz