Menu

Duyurular


Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

SİRKÜLER NO: 8.1 / 311-259  = 13/04/2016                      

Ekonomi Bakanlığınca, 13 Nisan 2016 tarih ve 29683 sayılı  Resmi Gazete’de yayımlanan, “Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar” ekte sunulmaktadır.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                      Emin EMİNOĞLU
                                                                                                        Genel Sekreter
 
 
 
Ek 1: İlgi Tebliğ
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz