Menu

Duyurular


Dahilde İşleme Rejimi İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğ

SİRKÜLER NO: 8.1 / 392-327  = 20/05/2016                         

Ekonomi Bakanlığınca, 20 Mayıs 2016 tarih ve 29717 sayılı  Resmi Gazete’de yayımlanan, “Dahilde İşleme Rejimi İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat : 2007 / 2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( İhracat : 2016 / 2)” ekte sunulmaktadır.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                      Emin EMİNOĞLU
                                                                                                        Genel Sekreter
 
 
 
Ek 1: İlgi Tebliğ