Menu

Duyurular


Covid-19 Tedbirleri

SİRKÜLER NO: 23.1 / 720-558 = 15/09/2021 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 14.09.2021 tarih ve 2533/976/2021 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

‘’T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 02.09.2021 tarihinde yayınlanan "İş Yerlerinde Covid-19 Tedbirleri" başlıklı yazıda; Covid-19 aşısı tamamlanmamış çalışanların (bilimsel olarak Covid-19 hastalığı sonrası bağışıklık kabul edilen süre içerisinde olanlar hariç) varlığı, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasını güçleştirdiği, diğer çalışanların mevcut sağlık ve güvenlik şartlarını kötüleştirerek çalışan barışını bozduğu ifade edilmiş ve Covid-19 aşısı olmayan çalışanlardan 06.09.2021 tarihi itibariyle zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmalarının işyeri/işveren tarafından istenebileceği belirtilmiştir. Ayrıca Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Covid-19 vaka sayılarının ülkemizde gösterdiği artış ve aşı olmayan vatandaşların risk unsurlarının yüksek bulunması nedeniyle Birliğin İkiz Kuleler yerleşkesi ve İstanbul Hizmet Binasına girişlerde tüm ziyaretçiler için 01.09.2021 tarihinden itibaren Covid-19 aşı kartı sorgulaması yapılmasına başlamış olup; aşı olmamış/olamayan veya aşı dozlarını tamamlamamış ziyaretçilerden en geç 3 gün önce alınmış negatif PCR test sonucu istenmesi, aşı olmamış/olamayan veya aşı dozlarını tamamlamamış hamile ziyaretçilerin hamileliğin kaçıncı haftasında olduğunu gösterir raporunu beyan etmesi, aşı kartı olmayan ve PCR negatif testi bulunmayan ziyaretçiler ile HES kodu olmayan veya HES kodu riskli gözüken ziyaretçilerin de hizmet binasına girişlerine izin verilmemesi hususlarında tedbirleri uygulamaya başlamıştır.

Bu kapsamda, Odamız Merkez, Şube, Temsilcilikler, Ek Hizmet Bürosu ve İrtibat Bürosu olmak üzere tüm hizmet binalarına girişlerde ateş ölçümü yapılacağı ve HES kodu sorgulaması esnasında aşı olmayan veya negatif PCR test sonucu bulunmayanlardan riskli olduğu tespit edilen kişilerin Odamız hizmet binalarına alınamayacağı hususunu bilgilerinize arz/rica ederim.’’ 

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

  

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

  

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz