Menu

Duyurular


COVID-19 Salgını Nedeniyle Araç Muayenelerine İlişkin Genelge

SİRKÜLER NO: 23.1 / 295-226 = 27/04/2020


T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 17.04.2020 tarih ve E.24867 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile;

Bilindiği üzere, 03/04/2020 tarihli ve 31088 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmeliğe "Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen COVİD-19 salgını nedeniyle, bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesi gereğince muayene süresi gelen araçlarının muayenesini bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde gerçekleştiremeyen motorlu taşıt sahipleri, araç muayene işlemlerini bu sürenin bitiminden itibaren 45 gün içerisinde gerçekleştirebilirler. Bu süreler gerektiğinde Bakanlıkça uzatılabilir." Hükmünü ihtiva eden geçici madde eklendiği,”

 

.Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

Saygılarımızla,

                                                   Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

Ek: İlgi Yazı ve Genelge


Dağıtım: Tüm üyelerimiz