Menu

Duyurular


COVID-19 (Korona virüs)

SİRKÜLER NO: 23.1  / 198-151 = 30/03/2020 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 27/03/2020 tarih ve 1081-382 /2020 sayılı yazısı.

 

İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlığı, 21/03/2020 tarihli, 3122 sayılı ve "COVID-19 (Korona virüs)" konulu yazı


Tüm dünya için halk sağlığı tehdidi oluşturan COVID-19 (Korona virüs) salgını nedeniyle, hastalığın Ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair alınacak tedbirlere yönelik tavsiyeler çerçevesinde, usulüne uygun olarak toplantıya çağrılmış anonim ve limited şirketlerin genel kurullarının ileri bir tarihte yapılmak üzere şirketlerin yönetim organlarının alacağı bir karar ile iptal edilebilmesi ve buna ilişkin ilanın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanabilmesi hususlarında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden görüş talep edilmiştir.
Konuya ilişkin uygun görüşü ve alınacak tedbirleri ihtiva eden Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün yazısı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin üst yazısı ekte sunulmaktadır.

 Ayrıca, "Genel Kurul Toplantı Çağrısının İptali Duyurusu" ilan örneğine Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi internet sitesinden (www.ticaretsicil.gov.tr) erişilebilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz