Menu

Duyurular


Bunker 2001 Sözleşmesi

SİRKÜLER NO:18.3 / 645-517 = 13/10/2008

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 13/10/2008 tarih ve 4996-466/2008 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

İlgi:
(a) Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nın 07.10.2008 tarihli ve B.02.1.DNM/0.08.12.01/136-35198 sayılı yazısı.

(b)Odamız 07.10.2008 tarihli ve 4908 sayılı yazısı

(c)Odamız 26.09.2008 tarihli ve 4850 sayılı yazısı

 

IMO tarafından 23 Mart 2001 tarihinde kabul edilen “2001 Gemi Yakıtlarından Kaynaklanan Petrol Kirliliği Zararının Hukuki Sorumluluğu Hakkında Uluslararası Sözleşme (BUNKER 2001 Sözleşmesi)” sine 26 ülkenin taraf olduğu ve 21 Kasım 2008 tarihinde yürürlüğe gireceği İlgi (b), (c) yazıları ile üyelerimize bildirilmiştir.

 

İlgi (a) yazı ile, bahse konu tarihten sonra, Sözleşmeye taraf ülkelerin; limanlarına gelen 1000 GT üzeri tüm gemilerden bu sertifikayı isteyecekleri bu sebeple sözleşme kapsamında sertifika düzenleme yetkisinin yalnızca taraf ülkelere verildiği, sözleşmeye taraf olmayan ülkelerin sicillerine kayıtlı gemilerin, sözleşmeye taraf ülkelerin ilgili otoritelerinden sertifika edindikten sonra taraf ülke limanlarında ticari faaliyette bulunabilecekleri,

 

Ülke olarak Sözleşmeye taraf olunma çalışmaları devam etmekte olduğu taraf ülke limanlarında bir aksilik olmaması için taraf ülkelerden Sözleşme kapsamında sertifika düzenleme yetkisine sahip otoritelerin iletişim bilgileri yazı ekinde bildirilmektedir.  

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini ve gereğini  rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

EK: İlgili Otoritelerin İletişim Bilgileri

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz