Menu

Duyurular


Bosna Hersek STA/Taşımacılık ve Lojistik Müzakereleri

SİRKÜLER NO: 10.1 / 693-563 = 20/09/2016

 

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 19.09.2016 tarih ve 3481/2016 sayılı yazısı.


İlgi yazı ile;

 

“T.C. Ekonomi Bakanlığı Anlaşmalar Genel Müdürlüğü’nün 09.09.2016 tarih ve 29002382-724.01.02-K 101922 sayılı yazısına atfen;

 

Ülkemiz ile Bosna Hersek arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması’nın genişletilmesine yönelik birinci tur müzakerelerin 16-17 Mayıs 2016 tarihlerinde Saraybosna’da düzenlendiği, söz konusu STA müzakerelerinde “hizmet ticareti” bölümünün de görüşülmeye başlandığı, bu çerçevede, Bakanlıklarınca Bosna Hersek’e ilişkin olarak hizmet sektörlerinde olabilecek taleplerimizin gözden geçirilerek, başta taşımacılık ve lojistik sektörümüz olmak üzere genel olarak hizmet sunumunun önündeki pazara giriş engelleri, ayrımcı muameleler, ticaret engeline dönüşen idari uygulama ve süreçlere yönelik bilgi derleme çalışmaları yapıldığı,

 

Bu kapsamda hâlihazırda müzakereleri devam eden Hizmetler Ticari Anlaşması (Trade in Services Agreement) kapsamında ülkemizce hazırlanan Karayolu Taşımacılığına yönelik Ek de temel alınarak, Bosna Hersek STA’nın “Hizmetler Ticareti Bölümü” altında yer alması amacıyla bir “Karayolu Taşımacılığı Eki” hazırlandığı bildirilerek, söz konusu Ek’e yönelik görüş ve değerlendirmelerin bildirilmesi istenmektedir.

 

Konu ile ilgili görüş ve önerilerinizin ilgili Bakanlığa gönderilmek üzere 22 Eylül 2016 tarihi mesai bitimine kadar Odamıza bildirilmesi hususu,”

 

 

Bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

Ek: İlgi Anlaşma

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz