Menu

Duyurular


Boğaz Kupası Yat Yarışları Hk.

SİRKÜLER NO: 13.7 / 323-277  = 26/05/2015
 

UDHB İstanbul Liman Başkanlığından alınan, 25/05/2015 tarih ve 58799809-130.02.01/5484 sayılı “Boğaz Kupası Yat Yarışları” konulu yazısı ile;

“a)Türkiye Yelken Federasyonu Başkanlığının 11.05.2015 tarih ve 1114 sayılı yazısı,
 b)Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğünün 20.08.2014 tarih ve 40085 sayılı yazısı.
 
İlgi (a) yazıya istinaden; Türkiye Yelken Federasyonunun (TYF) Başkanlığının faaliyet programında yer alan ve ORG Sportif Turizm Organizasyon Danışmanlık Ltd.Şti. ile işbirliği halinde icra edilecek "Boğaz Kupası Yat Yarışları” 30 MAYIS 2015 tarihinde Cumartesi günü saat 11:00 - 17:00 arasında İstanbul Boğazında; Dolmabahçe Sarayı önünden başlayarak, Anadolu Hisarı önü palamar şamandırası parkurunda yapılacaktır.
 
Yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde İstanbul Boğazı; çift yönlü ve geçici olarak uluslararası deniz trafiğine, sadece yarışma bölgesinde ise yerel deniz trafiğine kapatılacaktır.
 
Yarışlarla ilgili gerekli önlemlerin TYF Başkanlığı tarafından alınması şartı ile seyir, can, mal ve çevre emniyetinin sağlanması bakımından konunun denizcilere/ilgililere ve gemi kaptanlarına duyurulması gerektiği,”
 
Bildirilmekte olup ilgi yazı ekte sunulmaktadır.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
 
Ek 1: İlgi yazı
 
 
 
Dağıtım:
Tüm üyelerimiz