Menu

Duyurular


BMP 5 Rehberinin Yenilenmesi

SİRKÜLER NO: 23.1 / 125-79 = 09/02/2021 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 08.02.2021 tarih ve 487/152/2021 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

Uluslararası Deniz Ticaret Odası (International Chamber of Shipping–ICS) tarafından gönderilen 5 Şubat 2021 tarih ve MC(21)14 sayılı ekte sunulan yazıda;

Kızıldeniz, Aden Körfezi, Hint Okyanusu ve Umman Denizinde Deniz Haydutluğunu Caydırmak ve Deniz Güvenliğinin Artırmak için En İyi Yönetim Uygulamaları (BMP5) Rehberinin gözden geçirilerek güncellenmesi ve yeni basımının yayımlanması ihtiyacının belirlenmesi için değişiklik önerilerinin ICS'e bildirilmesi istenmekte, örnek değişiklik tekliflerini içeren doküman yazı ekinde sunulmaktadır.

Söz konusu rehbere https://bit.ly/3aKVqzX  linkinden erişim sağlanabilmekte olup, yayınla ilgili değişiklik önerisi vermek isteyen üyelerimizin, yayındaki ilgili bölümü belirterek 15 Şubat 2021 tarihi mesai bitimine kadar değişiklik tekliflerinin Odamıza (serkan.inal@denizticaretodasi.org.tr  ) iletilmesi hususu,       

 

Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

  

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

  

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz