Menu

Duyurular


Black Sea Cruise 2008 I.Uluslararası Konferansı

SİRKÜLER NO:12.3 / 545-432 = 20/08/2008

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 20/08/2008 tarih ve 4266-401/2008 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün  30.07.2008 tarih ve 26225 sayılı yazısına atfen; Ulaştırma Bakanlığı’nın 10.07.2008 tarihli ve 14731 sayılı yazısı ve EK’inde, 24 - 25 Eylül 2008 tarihleri arasında Odesa (Ukrayna) ’da “Black Sea Cruise 2008 1’inci Uluslararası Konferansı”nın düzenlenmesinin planlandığı belirtilerek, Karadeniz’deki yolcu gemileri seferlerinin bugünkü durumu ile Ukrayna, Bulgaristan, Gürcistan, Rusya, Romanya ve Türkiye’nin Karadeniz sahillerinde bulunan bölge ve şehirlerinin turizm alt yapılarının ele alınacağı konferansa, yolcu taşımacılığı ile ilgilenen şirket temsilcilerinin, liman şehir ve bölgelerin idari yöneticilerinin, turizm şirketleri ve deniz yolcu taşımacılığında uzmanlaşmış çevrelerin ve ayrıca ilgili ülkelerin Ulaştırma ve Turizm Bakanlıkları yetkililerinin katılmalarının beklendiği bildirilmektedir.

 

Konuya ilişkin detay bilgileri içeren davetiye yazısı Ekte sunulmuştur.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

Ek: Davet Yazısı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz