Menu

Duyurular


Bir Genel Kargo Gemisi ile Dökme Yük Gemisinin Çatışması

SİRKÜLER NO: 13.7 / 0400-322 = 02/07/2009

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 30/06/2009 tarih ve  2925-304/2009 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

Uluslararası Deniz Ticaret Odası’ndan (ICS) İMEAK DTO’na gönderilen 16/05/2009 tarih ve MC(09) 57 sayılı yazısına atfen;

 

“İngiltere Deniz Kazalarını Soruşturma Şubesi’nin (MAIB) bir bülteni gönderilmiştir. Buna göre, bir Genel Kargo gemisi (Scot Isles) ile bir Dökme Yük gemisi (Wadi Halfa) 29 Ekim 2008 tarihinde Dover Boğazı’nda, köprüüstünde yeterli gözcü vardiyası olmaması ve seyir cihazlarının kullanılmaması sonucunda çatışmışlardır.

 

Gönderilen bültenin Odamızda yapılan Türkçe çevirisi (Ek- 1) ve İlgi yazı ile Ek’i (Ek- 2) ilişikte sunulmaktadır.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine sunarız.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Ek:  ilgi yazı ve ekleri

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz