Menu

Duyurular


BIMCO/ICS İşgücü Raporu (Manpower Report)

SİRKÜLER NO: 23.1  / 395-330 = 20/05/2016       

İlgi :İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 20/05/2016 tarih ve 2056-390/2016 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
“17/05/2016 Tarih ve PRESS (16)15 Sayılı ICS (Uluslararası Deniz Ticaret Odası) Sirküler ve Eki Basın Bildirisine atfen;

ICS'den alınan ve denizcilik makamları ile üyelerimiz başta olmak üzere ilgili taraflara gönderiminin yapılması istenen ilgi yazıda ve eki basın bildirisinde, 1990'dan beri her beş yılda bir BIMCO/ICS ortak çalışmasıyla İşgücü Raporu yayımlandığı, raporun 2010-2015 arasını kapsayan son basımında sektörel işgücünün 2010'dan beri gösterdiği değişimlerle ilgili detaylı bir veri analizi sunulduğu ifade edilmektedir.
 
İlgi yazı eki Basın Bildirisi'ne göre, mevcut zabit açığı 16,500 civarındayken 2025 yılında dünya ticaret filosu hizmeti için fazladan 147, 500 zabit ihtiyacı belirecektir. Denizcilik eğitimine de değinen rapor, eğitim seviyeleri önemli ölçüde yükseltilmediği sürece denizci talebindeki artışın toplam zabit arzında ciddi bir açık yaratacağını öngörmektedir.”
 
Denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                        Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
 
EK – 1 : İlgi Yazı Eki Basın Bildirisinin Türkçe Çevirisi
EK – 2 : İlgi Yazı ve Eki ICS Basın Bildirisi
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz