Menu

Duyurular


Bazı Anlaşmaların Yürürlük Tarihlerinin Tespit Edilmesi Hakkında Kararı (2014/7088)Hk.

SİRKÜLER NO: 23.1/44-41 = 20/01/2015
 
21 Ocak 2015 tarih ve 29243 sayılı Resmi Gazete’de Yayınlanan, “Bazı Anlaşmaların Yürürlük Tarihlerinin Tespit Edilmesi Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı”nda;
 
“Ekli listede yeri ve tarihleri ile adları yazılı anlaşmaların yürürlüğe girdiği tarihlerin aynı listede belirtildiği şekilde tespit edilmesi; Dışişleri Bakanlığının anılan listede tarih ve sayıları belirtilen yazıları üzerine,31.05.1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 15.12.2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.”
 
Denilmekte olup, sektörümüzü ilgilendiren maddeleri aşağıda sunulmaktadır.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
Saygılarımızla,
Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
Emin EMİNOĞLU
Genel Sekreter
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz
 
 
 
 
 
SIRA NO ANLAŞMANIN İMZA ANLAŞMANIN ADI ANLAŞMANIN TEKLİF 
TARİHİ VE YERİ YÜRÜRLÜK TARİHİ TARİHİ VE SAYISI
4  12 Mayıs 2010
Ankara
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Deniz Taşımacılığı Anlaşması  
26 Temmuz 2014
24/09/2014
6898756
 
 
18
  1972 Denizde Çatışmanın Önlenmesine İlişkin Uluslararası Kurallar Hakkında Sözleşme'nin eki Kurallarda Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün A.464(12) sayılı Kararı ile yapılan değişiklikler 1 Haziran 1983  
27/10/2014
 
6992029
 
 
19
  1972 Denizde Çatışmanın Önlenmesine İlişkin Uluslararası Kurallar Hakkında Sözleşme'nin eki Kurallarda Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün A.626(15) sayılı Kararı ile yapılan değişiklikler 19 Kasım 1989  
27/10/2014
6992029
20   1972 Denizde Çatışmanın Önlenmesine İlişkin Uluslararası Kurallar Hakkında Sözleşme'nin eki Kurallarda Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün A.678(16) sayılı Kararı ile yapılan değişiklikler 19 Nisan 1991  
27/10/2014
6992029
21   1972 Denizde Çatışmanın Önlenmesine İlişkin Uluslararası Kurallar Hakkında Sözleşme'nin eki Kurallarda Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün A.736(18) sayılı Kararı ile yapılan değişiklikler 4 Kasım 1995  
27/10/2014
6992029
22   1972 Denizde Çatışmanın Önlenmesine İlişkin Uluslararası Kurallar Hakkında Sözleşme'nin eki Kurallarda Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün A.910(22) sayılı Kararı ile yapılan değişiklikler 29 Kasım 2003  
27/10/2014
6992029
23   1972 Denizde Çatışmanın Önlenmesine İlişkin Uluslararası Kurallar Hakkında Sözleşme'nin eki Kurallarda Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün A.1004(25) sayılı Kararı ile yapılan değişiklikler 1 Aralık 2009  
27/10/2014
6992029