Menu

Duyurular


Bazı Akaryakıt Türlerindeki Kükürt Oranının Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik

SİRKÜLER NO: 20.1 / 0569-0465 = 07/10/2009

 

Ekli “Bazı Akaryakıt Türlerindeki Kükürt Oranının Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Çevre ve Orman Bakanlığının 18/9/2009 tarihli ve 7756 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 29/9/2009 tarih ve 2009/15478 karar sayısı ile kararlaştırılmıştır.

 

Anılan Bakanlar Kurulu Kararı, 06/10/2009 tarih ve 27368 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, ekte sunulmuştur.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Ek: 1 Bakanlar Kurulu Kararı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz