Menu

Duyurular


Bayrak Devleti Uygulamaları Kapsamındaki İdari İşlemlerde Muteber Kabul Edilecek P&I Kulüpleri ve Sigorta Şirketlerine Dair Yönerge Hk.

SİRKÜLER NO: 22.4  / 772-543 = 20/12/2012

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 19/12/2012 tarih ve  4883-625 / 2012 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticaret Genel Müdürlüğü’nün web sayfasında http://www.denizticareti.gov.tr web adresinde,

 

- P&I Sigorta Kuruluşları ve Kulüpleri” başlığı altında 10 Ağustos 2009 tarihinden beri https://atlantis.denizcilik.gov.tr/mevzuat/Turkce/um.aspx?Baslik=19 adresinde yayımlanan kulüp ve şirketlerin, Deniz Ticareti Genel Müdürlüklerince çıkarılan bir yönerge ile düzenleme yapıldığı,

 

- Hali hazırda 28 muteber P&I kulüp ve sigorta kuruluşlarının bulunduğu listenin güncellenmesi ve listede bulunan kuruluşlarla daha kolay irtibata geçilebilmesi, listeye giriş ve listeden çıkış şartlarının detaylarının belirlenmesi için konunun, yasal çerçeveye alındığı,

 

- İdarenin, CLC Sertifikası, yakın gelecekte BUNKER-2001 Konvansiyonu ve HNS-2010 Protokolü gibi zorunlu tutulacak mali mesuliyet sigortalarının da tüm dünyada saygın kabul edilen ve kriterleri belirlenmiş kuruluşlardan sağlanmasının teminat altına alındığı,

 

Yönergenin yayımlanması ile birlikte, başvuruların değerlendirilerek önce 1 Şubat 2013 tarihinde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı internet sayfasında bir liste halinde ilan edileceği ancak yeni liste yayımlanana kadar eski listenin (mevcut liste) geçerliliğini koruyacağı,

bildirilmekte olup, konu Yönerge ekte sunulmaktadır.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin Eminoğlu

Genel Sekreter

 

 

Ek:   Bayrak Devleti Uygulamaları Kapsamındaki

         İdari İşlemlerde Muteber Kabul Edilecek P&I Kulüpleri

         Ve Sigorta Şirketlerine Dair Yönerge

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz